Logo

KOLUMBUS z.s.

Občanské sdružení KOLUMBUS

Občanské sdružení KOLUMBUS sdružuje uživatele a ex-uživatele služeb pro duševní zdraví, jako je např. psychiatrická péče a sociální služby pro duševně nemocné. Cílem sdružení je především chránit práva duševně nemocných v České republice a zkvalitnit život uživatelů. Sdružení usiluje o dosažení sociální spravedlnosti pro uživatele.

Sdružení KOLUMBUS usiluje o:

  • Zlepšení péče v psychiatrických léčebnách.
  • Rozvoj  komunitní péče a služeb pro duševně nemocné.
  • Vytvoření a přijetí komplexního zákona o duševním zdraví.
  • Ochranu zajištění právní pomoci duševně nemocným včetně lepšího právního zastoupení duševně nemocných před soudy zejména v řízení o detenci a způsobilosti k právním úkonům.

 

Aktuality

Copyright © 2014 - KOLUMBUS z.s.