Úvod

GooglePlus 48 Square Redfacebooktwitter
Sdružení uživatelů služeb duševního zdraví KOLUMBUS je občanské sdružení, které sdružuje uživatele a ex-uživatele služeb psychiatrické péče. Cílem sdružení je především chránit práva duševně nemocných v České republice a zkvalitnit život uživatelů. Sdružení usiluje o dosažení sociální spravedlnosti pro uživatele.

Sdružení KOLUMBUS usiluje o:

  • Zlepšení péče v psychiatrických léčebnách.
  • Rozvoj  komunitní péče a služeb pro duševně nemocné.
  • Vytvoření a přijetí komplexního zákona o duševním zdraví.
  • Ochranu zajištění právní pomoci duševně nemocným včetně lepšího právního zastoupení duševně nemocných před soudy zejména v řízení o detenci a způsobilosti k právním úkonům.
  • Zlepšení kvality života osob s duševním onemocněním.
  • Přijetí vládního programu péče o duševní zdraví
  • Prosazování plnění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.
  • Transformace péče o duševní zdraví v České republice.
  • Převzetí příkladů dobré praxe ze zahraničí, ale i předání našich zkušeností do zahraničí.

Aktuality

Další zajímavé informace z oblasti psychiatrické péče jsou dostupné v sekci „Odkazy„.

Reforma psychiatrické sítě zamrzla?

Přípravy slibované reformy psychiatrické péče v letošním roce stagnují. Představitelé organizací i jednotlivci sdružení v Platformě pro transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním v ČR proto odeslali 15. září předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi otevřený dopis, ve kterém vyjadřují nesouhlas se současným vývojem reformy psychiatrické péče a požadují vypracování Národního plánu péče o osoby s duševním onemocněním. Více zde.

Národní ústav duševního zdraví

Rozhodnutím ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 25. 11. 2011 byl schválen projekt Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), který je realizován v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Projekt NUDZ odráží potřebu vzniku regionálního Centra VaV v oblasti duševního zdraví, jež by reprezentovalo problematiku v plné šíři a významně se podílelo na udržitelném rozvoji České republiky.

Příjemce: Psychiatrické centrum Praha
Realizace projektu: 1. 12. 2011 – 31. 12. 2015
Celková výše dotace projektu: 971 mil. Kč (z toho 825,5 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 145,5 mil. Kč ze státního rozpočtu ČR)

Úspory podle Drábka a uživatelé psychiatrické péče

(Markéta Dobiášová)
Necitlivost státu je tématem následujícího příběhu. Jeho hrdinové mají všechna myslitelná postižení, která jim znemožňují plnohodnotný život. Přesto jsou v očích zákona v podstatě zdraví. V důsledku takzvané Drábkovy sociální reformy přišli o značnou část peněz. Z vyšší moci se tak najednou ocitli na okraji hmotné nouze. V případě těchto těžce nemocných se nabízí otázka, zda je to šetření na správném místě.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/214452801240029/