Úvod

GooglePlus 48 Square Redfacebooktwitter
Sdružení uživatelů služeb duševního zdraví KOLUMBUS je občanské sdružení, které sdružuje uživatele a ex-uživatele služeb psychiatrické péče. Cílem sdružení je především chránit práva duševně nemocných v České republice a zkvalitnit život uživatelů. Sdružení usiluje o dosažení sociální spravedlnosti pro uživatele.

Sdružení KOLUMBUS usiluje o:

  • Zlepšení péče v psychiatrických léčebnách.
  • Rozvoj  komunitní péče a služeb pro duševně nemocné.
  • Vytvoření a přijetí komplexního zákona o duševním zdraví.
  • Ochranu zajištění právní pomoci duševně nemocným včetně lepšího právního zastoupení duševně nemocných před soudy zejména v řízení o detenci a způsobilosti k právním úkonům.
  • Zlepšení kvality života osob s duševním onemocněním.
  • Přijetí vládního programu péče o duševní zdraví
  • Prosazování plnění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.
  • Transformace péče o duševní zdraví v České republice.
  • Převzetí příkladů dobré praxe ze zahraničí, ale i předání našich zkušeností do zahraničí.

Aktuality

Další zajímavé informace z oblasti psychiatrické péče jsou dostupné v sekci „Odkazy„.

Norský eskalační plán pro duševní zdraví

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stprp/19971998/stprp-nr-63-1997-98-.html?id=201915

Proposition. # 63
(1997-1998)

O havarijních plánu pro duševní zdraví 1999 – 2006 Změny ve státním rozpočtu na rok 1998
Doporučení od zdravotnictví a sociálních věcí ze dne 15. května 1998 schválen vládou stejný den.

1. Úvod
2. Shrnutí
3 Odhady pro potřeby služeb
4. Národní program pro lepší služby pro lidi s duševním onemocněním 1999-2006
5 Lidské potřeby, vzdělávání, výzkum, atd.
6 Instalace finančních nástrojů. Sledování výkonu
7 Rozpočtové důsledky navyšování plánu
8 Převod z Národního centra pro dětské a dorostové psychiatrie ze státu na města Oslo
Doporučení
Navrhované řešení
Přílohy a registry
1 Smlouva o převodu Národního centra pro dětské a dorostové psychiatrie od státu na město Oslo

Pobyt Rejdice-Kořenov

Chata BuchtovnaPobytu v Rejdicích-Kořenov na chatě Buchtovna, který se konal od 22.5. do 26.5.2014 se zůčastnilo 8 lidí. Na chatě jsme probírali SWAT analýzu a strategii zapsaného spolku KOLUMBUS. Nezapomněli jsme na společné vaření a procházky. Škoda, že nás nebylo mnoho.

IMG_0352 IMG_0393 IMG_0397 IMG_0435 IMG_0455